სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

განათლების,ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის
დიზაინის საბაკალავრო პროგრამაზე დარეგისტრირებულ აბიტურიენტთა

!

 

საბაკალავრო პროგრამაზე ჩარიცხვის წინაპირობით გათვალისწინებული 

შემოქმედებითი ტური,

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფოუ ნივერსიტეტში ჩატარდება

2018 წლის 6 ივნისს, 10 საათზე,

უნივერსიტეტის ხელოვნების განყოფილებაში.

 

რეგისტრაცია განხორციელდება უნივრსიტეტის სტუდენტთა რეგისტრაციის განყოფილებაში.
(
უნივერსიტეტის I კორპუსი, ოთახი N 303).

 

რეგისტრაცია ასევე შესაძლებელია ელექტრონულადაბიტურიენტის მიერ 

უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე განთავსებული ელექტრონული ფორმის შევსებით.

რეგისტრაციისთვის მიყევით ბმულს: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRH_hmH05bziGpc5fTvh-M7NmywU_W7Xqm67g3PJmrlzXGjQ/viewform

 

 

-აბიტურიენტი გამოცდაზე უნდა გამოცხადდეს 1 საათით ადრე.

-აბიტურიენტმა თან უნდა იქონიოს პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა.

-სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში შემოქმედებითი ტურის გაივლიან მხოლოდ ის აბიტურიენტები რომლებიც დარეგისტრირებულ იარიან უნივერსიტეტის დიზაინის საბაკალავრო პროგრამაზე.

 

 

 

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი.