ძვირფასო აბიტურიენტებო,

გილოცავთ ეროვნული გამოცდების დასრულებას!

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი გელით საუკეთესო შედეგების მქონე აბიტურიენტებს სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებულ პროგრამებზე. თქვენთვის გამოყოფილია 320 უფასო ადგილი!

აირჩიეთ სასურველი პროფესიები:

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება

ID

უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამა

დაფინანსებული ადგილების რაოდენობა

სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

 

 

 

 

0140101

ისტორია (ახალციხე)

45

 

0140102

ისტორია (ახალქალაქი)

5

 

0140103

არქეოლოგია(ახალციხე)

4

 

0140104

ეთნოლოგია(ახალციხე)

3

 

0140105

ქართული ფილოლოგია (ახალციხე)

27

 

0140106

ქართული ფილოლოგია (ახალქალაქი)

3

 

0140107

ინგლისური ფილოლოგია (ახალციხე)

20

 

0140113

საჯარო მმართველობა (ახალციხე)

50

 

0140114

საჯარო მმართველობა (ახალქალაქი)

5

 

0140116

ეკონომიკა (ახალციხე)

65

 

0140117

ეკონომიკა (ახალქალაქი)

5

 

0140118

ინფორმაციული ტექნოლოგიები(ახალციხე)

19

 

0140120

ეკოლოგია(ახალციხე)

14

 

0140121

აგრონომია(ახალციხე)

20

 


0140123

დაწყებითი განათლების მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებულ საბაკალავრო/სამაგისტრო პროგრამა (45 ადგილი)

 

35

  

 

მათ, ვინც საგამოცდო ბარიერი ვერ გადალახა,ვიწვევთ პროფესიულ პროგრამებზე, რომელიც აგრეთვე ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ!

გელოდებათ თქვენი უნივერსიტეტი!

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო

უნივერსიტეტის რექტორი

მაკა ბერიძე