გაცვლითი პროგრამა „პირდაპირი მობილობა“- Mobility Direct

გაცვლითი პროგრამა “პირდაპირი მობილობა“ ხორციელდება სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და პოლონეთის რესპუბლიკის ლოძის უნივერსიტეტს შორის გაფორმებული ურთიერთშეთანხმების მემონანდუმის საფუძველზე. შერჩეული კანდიდატები სწავლის საფასურს მასპინძელ უნივერსიტეტში არ იხდიან. სწავლა გრძელდება ერთი სემესტრის განმავლობაში. კანდიდატების შერჩევა მიმდინარეობს წინასწარ დაგეგმილი კონკურსის შესაბამისად. კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლია ყველა ფაკულტეტის სტუდენტს, ვინც ფლობს ინგლისურ ენას. აღნიშნულ პროგრამაზე დეტალური ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ აქ

http://iso.uni.lodz.pl/other-programmes/mobility-direct/

აღნიშნული პროგრამა ცხადდება წელიწადში ორჯერ

საბუთების შერჩევის ბოლო ვადა:

ზამთრის სემესტრი - 30 ივნისი

ზაფხულის სემესტრი - 15 დეკემბერი