სასწავლო პროცესის ვადები


 

2017-2018  წლის სასწავლო პროცესის ვადები