სასწავლო პროცესის ვადები


 

2018-2019  წლის სასწავლო პროცესის ვადები