შემოდგომის სემესტრის სასწავლო ცხრილები 2023-2024

განათლების, ჰუმანიტარულ და სოცილაურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტი

 იურიდიული ფაკულტეტი

ინჟინერიის, აგრარულ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი