ატესტაცია უვადოდ არჩეული პროფესორების თანამდებობებზე

ცხადდება ატესტაცია სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტზე უვადოდ არჩეული პროფესორების აკადემიურ თანამდებობებზე

ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით, დარგი/სპეციალობა მენეჯმენტი – პროფესორ თინა გელაშვილის

ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით, დარგი/სპეციალობა ეკონომიკა – პროფესორ როინ თათეშვილის

 საბუთების მიღება იწარმოებს როგორც მატერიალურად ქ. ახალციხე, რუსთაველის 113, მეორე სართული, ოთახი 210;  10 საათიდან – 16 საათამდე;

ასევე ელექტრონულად, საატესტაციო  მასალა უნდა გადააგზავნოთ ფოსტაზე: [email protected]

სათანადო ფორმით შედგენილი და ხელმოწერილი განცხადება, CV,  პროფესორის   ანგარიში  (ბოლო ხუთი  წლის  ცალცალკე) და კონცეფცია შესაბამისი დარგის-მიმართულების განვითარების.

 ატესტაციას დაქვემდებარებულ  პროფესორებმა საბუთები უნდა წარადგინონ გამოცხადებიდან ორი კვირის შემდგომ 02 მარტი 2022 წლიიდან 07მარტი 2022 წლის 18-00 საათამდე   

ატესტაციას დაქვემდებარებულ  პროფესორებმათან   გასაუბრება ჩატარდება საატესტაციო საფაკულტეტო კომისი გადაწყვეტილებით

     ატესტაცია ბიზნესის ადმინისტრირების  ფაკულტეტის    გამოცხადებულ თანამდებობებზე ჩატარდება 2022 წლის 11 მარტს, შედეგები გამოქვეყნდება იმავე დღეს.