ჯავახეთის ონომასტიკური მასალის კვლევა და დოკუმენტირება

სსიპ-სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
მერაბ ბერიძე, ინგა ღუტიძე, როინ ყავრელიშვილი,
ხათუნა გაფრინდაშვილი, მაია ბალასანიანი,
მაკა ბერიძე, კუკური მეტრეველი, ნინო ხაზალაშვილი