წარმომადგენლობითი საბჭოს სპიკერის არჩევნების შედეგი

2021 წლის 13 აპრილს წარმომადგენლობითი საბჭომ თავისი შემადგენლობიდან  ხმათა უმრავლესობით, ფარული კენჭისყრით აირჩია წარმომადგენლობითი საბჭოს სპიკერი.

იხილეთ შედეგები