აკრედიტაციის საბჭოს გადაწყვეტილება

აკრედიტაციის საბჭოს გადაწყვეტილებით სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქართული ფილოლოგიის კლასტერის პროგრამებმა მიიღო 7-წლიანი აკრედიტაცია.