ანგარიშები

სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის ანგარიშები

2021 წელი

2020 წელი

2018 წელი