ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტის სტუდენტთა სამეცნიერო ონლაინ კონფერენცია

კონფერენცია გაიმართა 11 ივნისს  moodle-ში. მოხსენება წარადგინა ცხრამეტმა მომხსენებელმა. კონფერენცია ეძღვნებოდა უნივერსიტეტის დაარსებიდან 30 წლის იუბილეს. იხილეთ კონფერენციის სამუშაო პროგრამა