ბიზნეს-ინფორმატიკის სამაგისტრო პროგრამა აკრედიტებულია

აკრედიტაციის საბჭოს გადაწყვეტილებით სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნეს-ინფორმატიკის სამაგისტრო პროგრამამ მიიღო შვიდ წლიანი აკრედიტაცია.