2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის შემაჯამებელი გამოცდების ცხრილი