გაზაფხულის სემესტრის აკადემიური რეგისტრაცია

2021-2022 სასწავლო წლის სტუდენტთა გაზაფხულის სემესტრის აკადემიური რეგისტრაცია განხორციელდება 1 მარტიდან 13 მარტის  ჩათვლით სასწავლო პროცესების მართვის ელექტრონული სისტემის საშუალებით.

აკადემიური რეგისტრაციის გაუვლელობა გახდება სტუდენტის სტატუსის შეჩერების საფუძველი

კონსულტაციებისათვის მიმართეთ რეგისტრაციის სამსახურს:

მის: პირველი კორპუსი, ოთახი 303;  ტელ: 577 98 77 84; 595 20 92 62