გაზაფხულის სემესტრის შემაჯამებელი გამოცდების ცხრილი-2022-23

განათლების, ჰუმანიტარულ და სოცილაურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი–ახალციხე

განათლების, ჰუმანიტარულ და სოცილაურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი–ახალქალაქი

ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტი-ახალციხე

ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტიახალქალაქი

 იურიდიული ფაკულტეტი-ახალციხე

 იურიდიული ფაკულტეტიახალქალაქი

ინჟინერიის, აგრარულ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი