სასწავლო ცხრილები – საგაზაფხულო სემესტრი 2024

განათლების, ჰუმანიტარულ და სოცილაურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი–ახალციხე

განათლების, ჰუმანიტარულ და სოცილაურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი–ახალქალაქი

ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტი-ახალციხე

ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტი-ახალქალაქი

 იურიდიული ფაკულტეტი-ახალციხე

ინჟინერიის, აგრარულ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი