ინფორმაცია ინგლისური გამოცდის შესახებ

გამოცდა ინგლისურ ენაში ჩატარდება 11 მარტს  ონლაინ რეჟიმში  Moodle პროგრამის საშუალებით. ბმული – http://31.146.82.68/course/view.php?id=1004

მომხმარებლის და პაროლის მისაღებად დაუკავშირდით დარეჯან ვედიაკოვს (ტ.: 591 411 296)

გამოცდა  დაიწყება 12 საათზე  და ჩატარდება ორ ეტაპად:

  • პირველი ეტაპის (მოსმენა, ტესტი, წერა)  ხანგრძლივობა 2,5 საათი;
  • მეორე ეტაპი (საუბარი) დაიწყება 1430   საათზე. გამოცდა ჩატარდება   ონლან რეჟიმში ასევე Moodle-ის საშუალებით.