გამოცდების შედეგები სადოქტორო პროგრამაზე

სადოქტორო პროგრამებზე მისაღები გამოცდების შედეგები ინგლისურ ენაში 2023 წელი