გაზაფხულის სემესტრის შემაჯამებელი გამოცდების ცხრილი

განათლების, ჰუმანიტარულ და სოცილაურ მეცნიერებათა ფაკულტეტიახალციხე

განათლების, ჰუმანიტარულ და სოცილაურ მეცნიერებათა ფაკულტეტიახალქალაქი

ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტი-ახალციხე

ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტი-ახალქალაქი

 იურიდიული ფაკულტეტი-ახალციხე

ინჟინერიის, აგრარულ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტიახალციხე