განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სტუდენტთა საყურადღებოდ!

                                                                 

გთხოვთ, გაეცნოთ   საბაკალავრო და სამაგისტრო  ნაშრომების დაცვის  განრიგს:

1.   ქართული  ფილოლოგიის საბაკალავრო და  სამაგისტრო პროგრამები:

ა. ქართველური  ენათმეცნიერება–სამაგისტრო ნაშრომების დაცვა  ჩატარდება  7  ივლისს, 11 საათზე;

ბ.  ქართული  ენა–საბაკალავრო ნაშრომების დაცვა  ჩატარდება  7  ივლისს;

გ.  ქართული ლიტერატურა–საბაკალავრო ნაშრომების დაცვა  ჩატარდება  8  ივლისს, 18 საათზე;

2.  ისტორიის  საბაკალავრო   და  საქართველოს ისტორიის  სამაგისტრო  პროგრამები;

ა.  ისტორიის  საბაკალავრო  ნაშრომების დაცვა  ჩატარდება   8 ივლისს, 11 საათზე

ბ.  საქართველოს ისტორიის  სამაგისტრო ნაშრომების დაცვა  ჩატარდება, 7 ივლისს, 11 საათზე.

3. დაწყებითი განათლების  მასწავლებლის მომზადების  ინტეგრირებული  საბაკალავრო-სამაგისტრო  საგანამანათლებლო  პროგრამა;

სამაგისტრო  ნაშრომების დაცვა  ჩატარდება  7 ივლისს, 17  საათზე.

საბაკალავრო  და სამაგისტრო  ნაშრომების  დაცვა  ჩატარდება  უნივერსიტეტის (moodle) პროგრამის პლატფორმაზე,  შემდეგი  ბმულის  საშუალებით;

http://31.146.82.68/course/view.php?id=797