სამეცნიერო ონლაინ კონფერენციები

კონფერენციები:


სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა და დოქტორანტთა სამეცნიერო კონფერენცია გაიმართება 24 ივნისს, 12 საათზე, პროგრამა Moodle-ში.

იხილეთ სამუშაო პროგრამა