აკადემიური და წარმომადგენლობითი საბჭოების არჩევნების შედეგები

წარმომადგენლობით საბჭოში სტუდენტთა ასარჩევად არჩევნები ჩატარდა დისტანციური ფორმით 2021 წლის 4 აპრილს 09:00 საათიდან 18:00 საათამდე, იხილეთ შედეგები.

 აკადემიური საბჭოს წევრთა ასარჩევად და წარმომადგენლობით საბჭოში აკადემიური პერსონალის მიერ წევრთა ასარჩევად არჩევნები ჩატარდა კონტაქტური ფორმით 2021 წლის 5 აპრილს 09:00 საათიდან 18:00 საათამდე.

იხილეთ შედეგები

  1. განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

აკადემიური საბჭოს არჩევნები

წარმომადგენლობითი საბჭოს არჩევნები

2. ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტი

აკადემიური საბჭოს არჩევნები

წარმომადგენლობითი საბჭოს არჩევნები

3. იურიდიული ფაკულტეტი

აკადემიური საბჭოს არჩევნები

წარმომადგენლობითი საბჭოს არჩევნები

4. ინჟინერიის, აგრარულ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი

აკადემიური საბჭოს არჩევნები

წარმომადგენლობითი საბჭოს არჩევნები