დაიწყო სტატიების მიღება საერთაშორისო ჟურნალში

დაიწყო ჟურნალ “გულანის” 27-ე ნომერში სტატიების მიღება

იხილეთ ,,გულანში” სამეცნიერო სტატიის წარმოდგენისა და გამოქვეყნების სტანდარტები

სტატიების გადმოგზავა შესაძლებელია 1 ივლისამდე, ფოსტაზე: [email protected]