დამატებითი მიღება პროფესიულ პროგრამებზე

ამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2023 წელს დამატებით აცხადებს მიღებას შემდეგ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზეახალქალაქი:

✅კომპიუტერული ქსელი და სისტემები -მეოთხე დონე (საშუალო); (სრული ზოგადი განათლების მქონე პირთათვის) 5 ადგილი.

✅კომპიუტერული ქსელი და სისტემები -მეოთხე დონე (საშუალო); (პროგრამა,რომელშიც ინტეგრირებულია ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის სწავლის შედეგები, მხოლოდ საბაზო განათლების მქონე პირთათვის): 8 ადგილი.

✅სატყეო საქმე- მეოთხე დონე (საშუალო); (სრული ზოგადი განათლების მქონე პირთათვის) -18 ადგილი.

✅სატყეო საქმე – მეოთხე დონე (საშუალო); (პროგრამა,რომელშიც ინტეგრირებულია ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის სწავლის შედეგები, მხოლოდ საბაზო განათლების მქონე პირთათვის): 20 ადგილი

✅ელექტროობა – მეოთხე დონე (საშუალო), (სრული ზოგადი განათლების მქონე პირთათვის) 8 ადგილი

✅ელექტროობა – მეოთხე დონე (საშუალო), (პროგრამა,რომელშიც ინტეგრირებულია ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის სწავლის შედეგები, მხოლოდ საბაზო განათლების მქონე პირთათვის): 14 ადგილი.

პროფესიულ პროგრამებზე ჩარიცხვის მსურველთა რეგისტრაციის ვადები:🕐 30.10.2023 01.11.2023

რეგისტრაციის ვებ- გვერდი :👉www.vet.emis.ge/

პროფესიულ პროგრამებზე სწავლების მსურველების შერჩევა განხორციელდება უნივერსიტეტის მიერ.

შერჩევის თარიღები და შეფასების მეთოდები გადმოგეგზავნებათ იმ ელექტრონულ ფოსტაზე, რომლითაც დარეგისტრირდით პროგრამის არჩევისას.პროფესიულ პროგრამებზე სწავლა დაწყება – 15.11.2023

საკონტაქტო ინფორმაცია: 591 411 285 ნუნუ ჭაღიაშვილი.