დამატებითი (Minor) პროგრამებზე რეგისტრაცია

პირველკურსელთა საყურადღებოდ!!!

დამატებითი (Minor) პროგრამებზე რეგისტრაცია იწარმოებს

02.06.2023-დან 15.06.2023– მდე 

დამატებით (Minor) პროგრამას ირჩევენ ისტორიის, ქართული ფილოლოგიის, ინგლისური ფილოლოგიის, ინფორმაციული ტექნოლოგიების, ეკოლოგიის, ბიზნესის ადმინისტრირების და ეკონომიკის საბაკალავრო პროგრამების სტუდენტები.

აღნიშნული საბაკალავრო პროგრამების სტუდენტებს უფლება აქვთ დამატებითი პროგრამის ნაცვლად (60 კრედიტის ფარგლებში) აირჩიონ საგნები უნივერსიტეტში არსებული დისციპლინებიდან ან საგანთა ბლოკები

ასარჩევი მაინორ პროგრამები

  1. ისტორიის დამატებითი პროგრამა
  2. ქართული ფილოლოგიის დამატებითი პროგრამა
  3. ინგლისური ფილოლოგიის დამატებითი პროგრამა
  4. მასწავლებლის მომზადების  დამატებითი პროგრამა
  5. ინფორმაციული ტექნოლოგიების  დამატებითი პროგრამა
  6. აგრონომიის დამატებითი პროგრამა
  7. ეკოლოგიის დამატებითი პროგრამა
  8. ბიზნესის ადმინისტრირების დამატებითი პროგრამა

ასარჩევ საგანთა ჯგუფები

  1. არქეოლოგია-ეთნოლოგიის საგანთა ჯგუფი
  2. თურქული ენის საგანთა ჯგუფი

დამატებით პროგრამებზე რეგისტრაციისთვის და საგანთა ჯგუფის არჩევის შემთხვევაშიც დასარეგისტრირებლად მიყევით ლინკს

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKs_pTh2SBmZajVc8hbtqpKJ8pGYGZhDzxZ5PMCZ-QZzvv2Q/viewform

რეგისტრაციის პროცესში კონსულტაციისათვის დაუკავშირდით:

577 98 77 84;  577 98 77 29