დედაენის დღის აღნიშვნა უნივერსიტეტში

14 აპრილს 15:00 საათზე, დედაენის დღის აღსანიშნავად განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი სამეცნიერო ბიბლიოთეკასთან ერთად ატარებს შეხვედრას.მონაწილეობას მიიღებს ფაკულტეტის აკადემიური პერსონალი.

დასწრება თვისუფალია, ყველა დაინტერესებულ პირს, განსაკუთრებით სტუდენტებს, გთხოვთ დაესწროთ.

შეხვედრა გაიმართება ზუმის პლატფორმის საშუალებით: https://zoom.us/j/98737060189…სამეცნიერო ბიბლიოთეკადამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ ნომერზე591 41 12 6