დეკანის არჩევნების შედეგები ცნობილია

2020 წლის 17 დეკემბერს განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე გაიმართა დეკანის არჩევნები. არჩევნების შედეგად 4 წლის ვადით ფაკულტეტის დეკანი გახდა ასოცირებული პროფესორი გულიკო ბექაური.