დოქტორანტის სემინარი 28 მაისი

2024 წლის 28 მაისს, 13 საათზე, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  N 123 აუდიტორიაში, ჩატარდება საქართველოს ისტორიის სადოქტორო პროგრამის  სტუდენტის,  შორენა ახალაიას  სადოქტორო სემინარის  დაცვა. 

 სემინარის თემა:  ყუთლუ-არსლანის  დასის  გამოსვლა  და მისი პოლიტიკური როლი საქართველოს ისტორიაში