ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელთათვის

 შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი საქართველოს საჯარო სამსახურის ბიუროსთან თანამშრომლობით აცხადებს სტაჟირების პროგრამას „ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამით“ (“1+4 პროგრამა”) მოსარგებლე პირებისათვის.

სტაჟირების პროგრამის მიზანია საქართველოში მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებისთვის საჯარო სამსახურის საქმიანობის სპეციფიკის გაცნობა, პროფესიული უნარ-ჩვევების განვითარება და საბოლოო ჯამში, მათი ჩართულობისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის პროცესის ხელშეწყობა.

პროგრამის ფარგლებში, ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებს შესაძლებლობა ექნებათ კონკურსის საფუძველზე ჩაერთონ სტაჟირების პროცესში. სპეციალურად შექმნილი კომისია უზრუნველყოფს სტაჟიორების შერჩევას შეფასების დადგენილი კრიტერიუმებით. წარმატებული აპლიკანტები 1-დან 6 თვემდე სტაჟირებას გაივლიან სახელმწიფო უწყებებში, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებსა და საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებში.

ამჟამად ქვეყანაში არსებული ეპიდემიოლოგიური სიტუაციის გათვალისწინებით, სტაჟირების პროგრამაში ჩართულობაზე მზაობას გამოთქვავენ შემდეგი სახელმწიფო უწყებები: (იხილეთ ბმული – shorturl.at/uFIU3)
სტაჟირების პროგრამაში მონაწილეობის მსურველებმა განაცხადის ფორმა უნდა შეავსონ 26 ოქტომბრამდე… ბმული – https://bit.ly/3G7CnPx