ვეტერინარიის მიმართულებით ახალი პროექტი დაფინანსდა

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან ვეტერინარიის მიმართულებით , კონკურენტული ინოვაციური ფონდის (CIF) მიერ გამოცხადებულ კონკურსში წარდგენილმა პროექტმა წარმატებას მიაღწია და პროექტის ხელმძღვანელმა, პროფესორმა ლევან მაკარაძემ მიიღო შემდეგი სახის შეტყობინება:

 გვსურს, მოგილოცოთ CIF-ის  მეორე საგრანტო კონკურსში წარმატებული მონაწილეობა  და გაცნობოთ, რომ თქვენ  მიერ სსიპ სამცხეჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სახელით წარმოდგენილი საგრანტო განაცხადი: „ვეტერინარიის მიმართულებით სწავლებაში თანამედროვე, ინოვაციური მეთოდების დანერგვა და შესაბამისი მატერიალური რესურსით უზრუნველყოფა“, დამოუკიდებელ შემფასებელთა მიერ ჯამურად, საშუალოდ 16.25 ქულით შეფასდა და რანჟირების ერთიან სიაში მე-4ადგილი დაიკავა. შესაბამისად, თქვენი საგრანტო პროექტი დასაფინანსებელ საგრანტო პროექტთა სიაშია.

საგრანტო პროექტის ფარგლებში უნივერსიტეტს საშუალება ეძლევა ვეტერინარიის მიმართულებით მნიშვნელოვნად გააუმჯობესოს სწავლება/სწავლის პროცესისათვის აუცილებელი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა სიმულატორების შესყიდვის გზით.