სადისერტაციო ნაშრომის წინასწარი განხილვა

თამარ ნარიმანიშვილის სადისერტაციო ნაშრომის წინასწარი განხილვა

 12 ივნისსს 12 საათზე გაიმართება აგრონომიის სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტ – თამარ ნარიმანიშვილის სადისერტაციო ნაშრომის   “საშემოდგომო ხორბლის თესვის ოპტიმალური ვადების დადგენა სამხრეთ საქართველოში “, წინასწარი განხილვა.

მისამართზე: საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, თბილისი, შოთა რუსთაველის პროსპექტი # 52, ოთახი # 412.

დასწრება შესაძლებელია დისტანციურადაც, ბმულზე:

https://us06web.zoom.us/j/86540387174?pwd=ZVNPSER1S1pKS3lxdFdnYmVBVXVEUT09

Meeting ID: 865 4038 7174

Passcode: 220355

სამეცნიერო ხელმძღვანელები:

ცოტნე სამადაშვილი – სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი, მოწვეული სპეციალისტი.

ნაზიბროლა ბეგლარაშვილი – გეოგრაფიის აკადემიური დოქტორი, მოწვეული სპეციალისტი.