„თანამედროვე ონომასტიკური პრობლემები“ – ახალციხე, 2022

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სამცხე-ჯავახეთის სამხარეო ადმინისტრაცია, საქართველოს სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი, საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა თამარ მეფის სახელობის უნივერსიტეტი, გოეთეს სახელობის ფრანკფურტის უნივერსიტეტი, ათენის ქართული ინსტიტუტი, კავკასიის სოციო(ეთნო)ლინგვისტური ასოციაცია გიწვევთ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაში მონაწილეობის მისაღებად:

„თანამედროვე ონომასტიკური პრობლემები“ – ახალციხე, 2022

  2022 წლის 9-10 დეკემბერი, ახალციხე, საქართველო

კონფერენციის სამუშაო ენები: ქართული, ინგლისური

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაში მონაწილეობის მისაღებად მსურველებმა ქვემოთ მითითებულ ელექტრონულ ფოსტაზე უნდა გამოაგზავნონ ქართულ და ინგლისურ ენებზე:

● ავტორის სახელი, გვარი

● თანამდებობა

● უნივერსიტეტის/კვლევითი დაწესებულების/ორგანიზაციის დასახელება, ქვეყანა

● მოხსენების სათაური

● ავტორის საკონტაქტო ინფორმაცია (ელექტრონული ფოსტის მისამართი, ტელეფონის ნომერი)

კონფერენციაში მონაწილეობა შეუძლია უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების, კვლევითი დაწესებულების აკადემიურ პერსონალს/მკვლევარს, დამოუკიდებელ მკვლევარს, დოქტორანტს.

კონფერენციის რეგლამენტი:

მოხსენება: 15 წუთი

დისკუსია: 5 წუთი

მოხსენების სათაურის  წარმოდგენის ბოლო ვადა: 10 ნოემბერი, 2022.

ფოსტა: [email protected]