„თანამედროვე ონომასტიკური პრობლემები“ – ახალციხე, 2022

კონფერენციის ორგანიზატორები: ორგანიზატორები: სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სამცხე-ჯავახეთის სამხარეო ადმინისტრაცია, საქართველოს სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი, საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა თამარ მეფის სახელობის უნივერსიტეტი, გოეთეს სახელობის ფრანკფურტის უნივერსიტეტი, ათენის ქართული ინსტიტუტი, კავკასიის სოციო(ეთნო)ლინგვისტური ასოციაცია 

„თანამედროვე ონომასტიკური პრობლემები“ – ახალციხე, 2022

 2022 წლის 9-10 დეკემბერი, ახალციხე, საქართველო

კონფერენციის სამუშაო პროგრამა

ფოსტა: [email protected]