ინგლისური ენის გამოცდის შედეგები-ვეტერინარია

ვეტერინარიის სადოქტორო პროგრამაზე ინგლისურ ენაში ჩატარებული მისაღები გამოცდის შედეგები