შეხვედრა ERASMUS+ -ის ფარგლებში

4 ივნისს, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტისსაერთაშორისო ურთიერთობის მიმართულების უფროსმა სპეციალისტმა გურანდა მოდებაძემ და პროფესორმა თინა გელაშვილმა მონაწილეობა მიიღეს ERASMUS+ ოფისის საქართველოში, მიერ ორგანიზებულ კლასტერულ მონიტორინგში, სადაც წარმოდგენელი იქნა საქართველოს მასშტაბით არსებული უნივერსიტეტების წარმომადგენლები, რომელთაც განხორციელებული ჰქონდათ მინიმუმ 5 ERASMUS+ ინსტიტუციური განვითარების პროექტი. პრეზენტაციისას განხილული იქნა ისეთიმნიშვნელოვანი საკითხები, როგორიცაა ინტერნაციონალიზაციის და ERASMUS+ პროექტების როლი, უნივერსიტეტის განვითარების საკითხში, საერთაშორისომობილობები და უცხოელ პარტნიორებთან თანამშრომლობის მნიშვნელობა.