ინფორმატიკის დოქტორანტთა სემინარი

21 ივნისს, 13:00 სთ-ზე, პავლე ზაზაძის სახელობის საკონფერენციო დარბაზში გაიმართება ინფორმატიკის სადქტორო პროგრამის სტუდენტთა სემინარი:

1. ირაკლი ხაჩიძე, მე-3 სემინარი, მონაცემთა ტბები(Data Lakes): პრობლემები და პერსპექტივები, ხელმძღვანელი: გულნარა ჯანელიძე საინჟინრო მეცნიერებათა დოქტორი, მოწვეული სპეციალისტი. თანახელმძღვანელი:ლელა წითაშვილი ასოცირებული პროფესორი.

2. დათა დათაშვილი,  1 სემინარი , მჭიდა მასალების აქტივობის გაზომვა  ინოვაციური მეთოდით,  აპარატურის   ინტეგრირება კორპორაციულ ქსელში და უსაფრთხოება, ხელმძღვანელი:    ლელა წითაშვილი, ინჟინერიის დოქტორი ინფორმატიკაში, ასოცირებული პროფესორი, თანახელმძღვანელი გურამ მურჯიკნელი ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, მოწვეული სპეციალისტი.