სწავლა 22 თებერვალს განახლდა

გაცნობებთ, რომ გაზაფხულის სემესტრი 22 თებერვალს დაიწყო და პირველ მარტამდე მეცადინეობა დისტანციური ფორმატით წარიმართება. პირველი მარტის შემდგომ სწავლის ფორმატი დამოკიდებულია ქვეყანაში მიმდინარე ეპიდსიტუაციაზე, ამის შესახებ ინფორმაციას მოგვიანებით მოგაწვდით.

იხილეთ სასწავლო ცხრილები:

განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებატა ფაკულტეტი

ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტი

იურიდიული ფაკულტეტი

ინჟინერიის, აგრარულ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი