აკადემიური/მოწვეული პერსონალის მუშაობის შეფასების კითხვარი სტუდენტებს

(კითხვარი ანონიმურია)
გთხოვთ  გადახვიდეთ თქვენს ფაკულტეტზე და მიჰყევით კითხვარის ბმულს. კითხვარი უნდა შეივსოს ყველა საგნისთვის. 
მადლობა, რომ მონაწილეობას იღებთ გამოკითხვაში,  რომელიც აფასებს აკადემიური/მოწვეული პერსონალის მუშაობას!

  1. განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJkjICGMJlJPbpBV2Wknd6koP8Uaw8fAsqFZ6EzGV4HCy_iQ/viewform?gxids=7628

2. ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტი

ახალციხე-https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZP4UUKX9Aqzir1TJuNij_tZyKQGCJmHQGeXD7T2xcC7BXDQ/viewform?usp=sf_link

ახალქალაქი-https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdY93qJGi8MGcvPK06zuddJc4i8fgz6i_52Btc6xIkfyZ-ScA/viewform?usp=sf_link

3. იურიდიული ფაკულტეტი

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpDfWezpAYfYe4v6Db6Uix2wTRpvOD2khFcYZG6rEHXYR8mQ/viewform?usp=sf_link

4. ინჟინერიის, აგრარულ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScV4KPGEV8t7TLaeqwEtaVsrR0HpGunN5e66h8nhfCrWWYGCg/viewform?usp=sf_link