სამაგისტრო პროგრამებზე მისაღები გამოცდების შედეგები

სამაგისტრო პროგრამებზე მისაღები განმეორებითი სასპეციალიზაციო გამოცდების შედეგები იხილეთ ბმულზე: