იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტთა სამეცნიერო ონლაინ კონფერენცია

18 ივნისს, გაიმართა იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტთა სამეცნიერო ონლაინ კონფერენცია.

კონფერენცია მიეძღვნა უნივერსიტეტის დაარსებიდან 30 წლის იუბილეს.

იხილეთ კონფერენციის სამუშაო პროგრამა