კითხვარი სტუდენტებისთვის

მოგესალმებით სტუდენტებო!

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური ატარებს სტუდენტთა გამოკითხვას.  გთხოვთ,  მონაწილეობა მიიღოთ ბაკალავრიატის III და IV  კურსის სტუდენტებმა და თქვენი სპეციალობების მიხედვით შეარჩიოთ შესაბამისი კითხვარის ბმული. თქვენი ობიექტური პასუხები და მათი ანალიზი დაგვეხმარება, რომ ჩვენი აკადემიური ურთიერთობა უფრო პარტნიორული, პროდუქტიული და კომფორტული იყოს.

 

ქართული ფილოლოგია

ინგლისური  ფილოლოგია

დაწყებითი განათლების მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალვრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა

ისტორია

ეკონომიკა

ბიზნესის ადმინისტრირება

ეკოლოგია

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

აგრონომია

სამართალი

საჯარო მმართველობა

ეკონომიკის სადოქტორო პროგრამა

მადლობა თანამშრომლობისათვის!