კონკურსის შედეგები აკადემიურ თანამდებობებზე-2023

საკონკურსო-საფაკულტეტო კომისიების გადაწყვეტილებით
სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში აკ. საბჭოს 2022 წლის 24 ოქტომბრის N34 დადგენილებით აკადემიურ თანამდებობებზე გამოცხადებული კონკურსის შედეგები:

ა) განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე:

–  პედაგოგიკა –პროფესორის თანამდებობაზე    ირმა ქურდაძე

–  საქართველოს ისტორია –პროფესორის თანამდებობაზე – თინა იველაშვილი

–  საქართველოს ისტორია (ახალი და უახლესი პერიოდი) -პროფესორის  თანამდებობაზე –    უჩა     ბლუაშვილი

ბ) ინჟინერიის აგრარულ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტზე:

   –  ასტრონომია პროფესორის თანამდებობაზე – რაგული ინასარიძე