კონკურსის შედეგები აკადემიურ თანამდებობებზე (2024)

საკონკურსო-საფაკულტეტო კომისიების გადაწყვეტილებით
სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში აკ. საბჭოს 2024 წლის  4 აპრილის N392840  დადგენილებით აკადემიურ თანამდებობებზე გამოცხადებული კონკურსის შედეგები:

ინჟინერიის აგრარულ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტზე:

ვეტ ერინარიის   მიმართულებით:

  • სავეტერინარო პათოლოგია, ონკოლოგია, მორფოლოგია – პროფესორის თანამდებობაზე – ნინო მილაშვილი;
  • სავეტერინარო პათოლოგია, ონკოლოგია, მორფოლოგია – პროფესორის თანამდებობაზე – ლევან მაკარაძე;
  • სავეტერინარო მიკრობიოლოგია, ვირუსოლოგია, უჯრედული და მოლეკულური     ბიოლოგია – პროფესორის თანამდებობაზე –  დავით გოდერძიშვილი;
  • სავეტერინარო მიკრობიოლოგია, ვირუსოლოგია, უჯრედული და მოლეკულური     ბიოლოგია – პროფესორის თანამდებობაზე –  მერაბ ნათიძე;
  •  ინფექციური პათოლოგია და პრევენციული მედიცინა – პროფესორის თანამდებობაზე –  თენგიზ ყურაშვილი;
  • ცხოველური სურსათის ჰიგიენა და ვეტერინალურ-სანიტარული ექსპერტიზა – პროფესორის თანამდებობაზე –  დემნა ხელაია;