კონკურსის შედეგები აკადემიურ თანამდებობებზე – 2023

     საკონკურსო-საფაკულტეტო კომისიების გადაწყვეტილებით
სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში აკ. საბჭოს 2023 წლის  20 მარტის N10  დადგენილებით აკადემიურ თანამდებობებზე გამოცხადებული კონკურსის შედეგები:

 ინჟინერიის აგრარულ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 

ვეტ ერინარიის   მიმართულებით:

  • სავეტერინარო პათოლოგია, ონკოლოგია, მორფოლოგია – ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე – ზურაბ მაკარაძე;
  • სავეტერინარო ქირურგია – ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე – თემურ პაპუაშვილი;
  • სავეტერინარო კლინიკური ფარმაკოლოგია და ფარმაცია – ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე – თეა ოშხერელი;
  • სავეტერინარო ინსტიტუციური სისტემა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვა – ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე – თეიმურაზ არეშიძე;
  • სავეტერინარო კლინიკური დიაგნოსტიკა და თერაპია – ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე  ეკატერინე ჩაჩუა.