კონსულტაციების ცხრილი 2023-2024

იხლეთ ინჟინერიის, აგრარულ და საბუნებისმეტყველო მეცინერებათა ფაკულტეტის 2023-2024 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის კონსულტაციების ცხრილი