კონფერენციები 2022

  1. განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა და დოქტორანტთა  სამეცნიერო კონფერენცია 27 ივნისი, 12:00 სთ. იხილეთ სამუშაო პროგრამა

განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სტუდენტთა კონფერენცია გაიმართა  2022 წლის 14 ივნისის 12:00 სთ-ზე. იხილეთ სამუშაო პროგრამა


2. ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა და დოქტორანტთა კონფერენცია გაიმართება 2022 წლის 24 ივნისს, 12:00 სთ-ზე.  იხილეთ სამუშაო პროგრამა

ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტის სტუდენტთა კონფერენცია გაიმართა 2022 წლის 16 ივნისს, 12:00 სთ. იხილეთ სამუშაო პროგრამა


3. იურიდიული ფაკულტეტის სამეცნიერო კონფერენცია გაიმართა 2022 წლის 20 ივნისს, 11:00 სთ-ზე 


 იხილეთ სამუშაო პროგრამა


4. ინჟინერიის, აგრარულ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის  სამეცნიერო ონლაინ კონფერენცია, 2022 წლის 22 ივნისი, 10:30 სთ .

იხილეთ სამუშაო პროგრამა