კონფერენციის განრიგი 17 ივნისი

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია – „მეცნიერება ერთიანი ინტელექტუალური სივრცისთვის“

17 ივნისი

(სჯსუ)

12:00 – 12:30 სთ – კონფერენციის გახსნა  – მისასალმებელი სიტყვა – სჯსუ-ის რექტორი, პროფესორი მაკა ბერიძე

 I . ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სექცია (დარგის სპეცილატთა მოხსენებები)

II. აგრონომიისა და ვეტერინარული მედიცინის სექცია (დარგის სპეცილატთა მოხსენებები)

III.  სოციალურ მეცნიერებათა და ტექნოლოგიების სექცია (დარგის სპეცილატთა მოხსენებები)

18:00 – 18:30 სთ  კონფერენციის დახურვა/დაჯილდოვების ცერემონიალი.

კონფერენციის ჩატარების ადგილი – ქ. ახალციხე,  სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, I კორპუსი – II კორპუსი, რუსთაველის ქ. #113;