მაგისტრანტობის კანდიდატთა საყურადღებოდ!

კონკურსგავლილ  მაგისტრანტობის კანდიდატთა საყურადღებოდ!

მაგისტრანტობის კანდიდატები , რომლებმაც წარმატებით გაიარეს კონკურსი საუნივერსიტეტო გამოცდებში ,  გთხოვთ მობრძანდეთ უნივერსიტეტში ხელშეკრულების გასაფორმებლად  2019  წლის 25 სექტემბრამდე.

მის:  ახალციხე, რუსთაველის ქ. #113 , ოთახი # 303 .

ტელ: 577 98 77 84

იხილეთ კონკურსგავლილი  მაგისტრანტობის კანდიდატების სია