დოქტორანტ მარიამ კენჭოშვილის დაცვა

2022 წლის 15 აპრილს 13:00 საათზე გაიმართება სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტის მარიამ კენჭოშვილის  სადისერტაციო ნაშრომის: „ეკონომიკური ზრდის პერსპექტივები სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში“ (ხელმძღვანელი – ეკონომიკის დოქტორი, პროფესორი ლავრენტი ჩიბურდანიძე),საჯაროდაცვა სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეორე კორპუსში, პავლე ზაზაძის სახელობის საკონფერენციო დარბაზში. დასწრება ასევე შესაძლებელია ონლაინ, ზუმში, მისამართზე:

https://us06web.zoom.us/j/86538915108?pwd=blJsMkRrcTFpU2p3MTZRZ3o4Zk1Odz09