მასწავლებელთა მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე დამატებით მიღების შესახებ

 

ცხადდება დამატებით მიღება მასწავლებელთა მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე   სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივესიტეტში (ერთი ადგილი-ინგლისური)

წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:

  1. განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის (დიპლომის) ნოტარიულად დამოწმებული ასლი
  2. ცნობა საგნის გამოცდის ჩაბარების შესახებ, გამოცდების ეროვნული ცენტრიდან ან საგამოცდო ფურცელი  და გამოცდაზე მიღებული ქულების ამონაბეჭდი ინტერნეტ გვერდიდან
  3. CV (ავტობიოგრაფია)
  4. პირადობის დამადსტურებელი დოკუმენტის 2 ასლი
  5. ფოტოსურათის ელექტრონული ვერსია (CD)

რეგისტრაცია იწარმოებს 14 ნოემბრის ჩათვლით,  შემდეგ მისამართზე:

ქ. ახალციხე, რუსთაველის 106, I კორპუსი, ოთახი 123,  ტელ: 577 98 77 84

გამოცდა ჩატარდება 15 ნოემბერს   1200 საათზე, 123-ე აუდიტორიაში

(გამოცდასთან დაკავშირებით ინფორმაციის მისაღბად დაუკავშირდით,  ტელ: 599 17 71 09)