მისაღები გამოცდის შედეგი სპეციალობაში

   
კონკურსანტის პირადი ნომერიკვლევითი განაცხადის განხილვის შედეგი
147******26941 ქულა
261******74546 ქულა