მიღება პროფესიული მომზადების პროგრამაზე

სსიპ სამცხე – ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აცხადებს მიღებას პროფესიული მომზადების პროგრამაზე  -,,Oris- კომპიუტერულ საბუღალტრო პროგრამაში მუშაობა“

დაშვების წინაპირობა

განათლება: საშუალო

გასაუბრება

რეგისტრაციის ვადები:  4. 11.2021—12.11.2021

აპლიკანტთა რეგისტრაცია იწარმოებს ელექტრონულ სისტემაში vet.emis ge

გასაუბრება გაიმართება    17.11.2021  სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველი კორპუსის 315 აუდიტორიაში

აპლიკანტები, რომელებიც წარმატებით  გაივლიან  გასაუბრებას  ვალდბულნი არიან 18.11. 2021— 24. 11. 2021 ვადებში უნივერსიტეტში რეგისტრაციის მიზნით  წარმოადგინონ  მატერიალური სახით შემდეგი დოკუმენტაცია:

საშუალო განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი;

პირადობის ასლი.

საკონტაქტო ინფორმაცია:

ტელეფონი: 593 311 377