მნიშვნელოვანი თარიღები სტუდენტებისთვის

#პროგრამაკურსისასწავლო კურსის დასახელებადაცვის თარიღი, სთაუდიტორია
1ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა(საბუღალტრო აღრიცხვა)IVკვლევითი პროექტის დაცვა12.07.2022  12:00 სთ203  (ახალციხე, II კორპ)
2ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა(ფინანსები)IVკვლევითი პროექტის დაცვა12.07.2022  14:00 სთ203  (ახალციხე, II კორპ)
3ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა(საბუღალტრო აღრიცხვა)IVპრაქტიკის დაცვა13.07.2022  12:00 სთ203  (ახალციხე, II კორპ)
4ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა(ფინანსები)IVპრაქტიკის დაცვა13.07.2022  14:00 სთ203  (ახალციხე, II კორპ)
5ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამაIIპრაქტიკის დაცვა13.07.2022  16:00 სთ203  (ახალციხე, II კორპ)
6ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამაIIსამაგისტრო ნაშრომის დაცვა14.07.2022  12:00 სთ203  (ახალციხე, II კორპ)
7ეკონომიკის საბაკალავრო პროგრამაIVსაბაკალავრო ნაშრომის დაცვა15.07.2022  12:00 სთ  ახალქალაქი, III კორპ
8ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამაIVსაბაკალავრო ნაშრომის დაცვა15.07.2022  14:00 სთ  ახალქალაქი, III კორპ